آقای پناهیان : 

 نیّت دقیقا مخالف اعتقاد و توجه به نتیجه کاره

َ

َیعنی شما یا نیت انجام کار فی سبیل الله رو داری یا توجه به نتیجه کار رو.

نمیتونی بگی من کارم رو با توکل همه جانبه به سپردن نتیجش به خدا انجام میدم و از طرف دیگه حواست باشه که نکنه تهش خراب بشه!

#تکذیب_کنید،

اگر کسی گفت هر دو را دارد (یعنی هم کارش تماما با توکله و هم حواسش به نتیجست) دروغ میگه! خودشم متوجه نیست 

اگرم دروغ نباشه احتمال وقوع این، یک در صد هزاره

که البته همان هم ، صد در صد ضرر کرده چون میتونست نتیجه رو ده هزار برابر ارتقاء بده با نیتِ خالیِ الی الله

َ

َ

َ

خدایا من ...    :((