بنام خدا 

.

یک دلیل برای "تبریک" گفتن توافق برای نفوذ دشمن چندصد ساله ایران را بیان کنید ( 20 نمره )

.

.

.

.

.

.


پی نوشت : خون توش چشمام بود موقعی که روحانی اومد روبروی دوربین و بابتِ گرفتنِ بازی سر تا سر غفلت و تباهی ش با غرب ، اول به رهبر و بعد به من و تو تبریک گفت ...

خمینی میگفت اونایی که خواب آمریکا میبینند ، فقط خود خدا باید بیدارشان کند ...

داستان ، دیگه کور شد و حق و باطل قاطی . گره فقط بدست خود حضرت حجت باز میشه ... انشاالله

لینک جهت مطالعه بیشتر عقیده امام در رابطه با امریکا