همیشه متفاوت از عرف بودم و هستم .

تک سوار مشکی . گاهی سمت مثبت گاهی هم طرف مثبتِ منفی ها ...

[ محل قرار گیری مقداری ضرب المثلِ کوبای مطلب فوق ]

اما ... جامانده ی مثل من ...نه ، من هم مثل تو !

اربعین

تو

من

من زار عبدالعظیم بری کمن ... کربلا

منتظرت هستم ... من ؛