امام خمینی همیشه میگفت اگر ترامپ رأی آورد شما ایرانیا حتماً دور دوم به حسن روحانی رأی بدین =)

.

.

.

.

.

تازه ترین خاطره حاج عاقا :|