بسم الله الرحمن الرحیم

"من" ، دقت کن "من" ، نه "من"ِ تو ! "من"ِ خودم

من از شنیدن این قطعه با صدای یه دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران لذت میبرم!

شعری که با تمجید و تحسین عجیب حضرت امام روبرو شد ...

همین ! اطلاع رسانی این لذت بود ؛

پست ، تمام!

separ2

دریافت سپر