خیل

چراغ ها را خاموش کنید ؛ چند خط شرح حال ...
http://didbaan.blog.ir/ خیل

۳ مطلب با موضوع «آن شیخ» ثبت شده است

آن مرد که امام را تحریف میکرد رفت ...

آیا از ناتوانی منشوری خود رنج میبرید ؟

+

یاحق

وی علاوه بر دیاثت سیاسی ، بر صدرنشینی در دیاثت اخلاقی نیز عزمی راسخ داشت .

وقتی که از پنج مدال آور ریو ، تبریک و عشوه رئیس جمهور ، تنها نثار و عاید یک زن میشود ...

+