خیل

چراغ ها را خاموش کنید ؛ چند خط شرح حال ...
http://didbaan.blog.ir/ خیل

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

سند برتری و قدرت حزب الله به حزب الشیطان ، در ایستادگی ، مقاومت و صبر ماست.

مبارزه تازه آغاز شده است ...

 

 

 علی الحساب نشون هامو میتونید از ↓ دنبال کنید 

 

 

توئیتر  اینستاگرام  کانال  شخصی 

 

#محترق