خیل

چراغ ها را خاموش کنید ؛ چند خط شرح حال ...
http://didbaan.blog.ir/ خیل

۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

شهر را ستاد استهلال کرده ای و ناز میکنی

مثل اینکه بدون تو ماه شروع نمیشود 

ها ...

یاحق

وی علاوه بر دیاثت سیاسی ، بر صدرنشینی در دیاثت اخلاقی نیز عزمی راسخ داشت .

وقتی که از پنج مدال آور ریو ، تبریک و عشوه رئیس جمهور ، تنها نثار و عاید یک زن میشود ...

+

آقای پناهیان : 

 نیّت دقیقا مخالف اعتقاد و توجه به نتیجه کاره

َ

َیعنی شما یا نیت انجام کار فی سبیل الله رو داری یا توجه به نتیجه کار رو.

نمیتونی بگی من کارم رو با توکل همه جانبه به سپردن نتیجش به خدا انجام میدم و از طرف دیگه حواست باشه که نکنه تهش خراب بشه!

#تکذیب_کنید،

اگر کسی گفت هر دو را دارد (یعنی هم کارش تماما با توکله و هم حواسش به نتیجست) دروغ میگه! خودشم متوجه نیست 

اگرم دروغ نباشه احتمال وقوع این، یک در صد هزاره

که البته همان هم ، صد در صد ضرر کرده چون میتونست نتیجه رو ده هزار برابر ارتقاء بده با نیتِ خالیِ الی الله

َ

َ

َ

خدایا من ...    :((

وقتی برخلاف همه

با تغییر مکان همرنگ محیط و جماعت نشدی ،

حالا این دنیاست که دور تو میگردد نه تو دور آن !

+

چه کسی گفته ما دست خالی از دنیا می رویم

تا تربت تو همراه ماست

دنیا با ماست  ...