خیل

چراغ ها را خاموش کنید ؛ چند خط شرح حال ...
http://didbaan.blog.ir/ خیل

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

بسم الله / سایت در حال بازسازی و نوسازی و ظریف کاری و سفید کاری و گرد گیری و ... ست :|

و الا آدمی نیستیم که شلختگیو دوست داشته باشیم ... 

کوروش کبیر!