خیل

چراغ ها را خاموش کنید ؛ چند خط شرح حال ...
http://didbaan.blog.ir/ خیل

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

آنهایی که میگویند آزادی مال قبل از انقلاب بود ، یا از غرب می آیند یا نقشه را برعکس گرفته اند !

از شرق ، امام حسین علیه السلام را که ادامه بدهی ، بعد از انقلاب به آزادی میرسی ...!


و أکثرهم لا ... ؛